Om Laser

Medicinsk laserbehandling (LLLT) är en helt smärtfri behandling med laserljus, som i lägre doser visat sig ha dämpande effekt på smärtsignaler från nerver och stimulerande effekt på läkningsprocessen vid inflammation. Exemplevis kan muskelskador och smärta i fästen och senor behandlas. 90% svarar med läkning eller lindring och vanligtvis behövs 3-6 behandlingar. Har besvären varit långvariga är de mer svårbehandlade och man kan behöva fler behandlingar över en längre tid. Mer detaljerad information om laser kan du hitta här:  http://www.slms.se/lasersom.htm


Laserutrustningen på Medicinska Lasermottagningen kommer från Irradia https://www.irradia.se/